Năm 2010, Tập đoàn Nhật Huy thành lập Công ty Cổ phần Khai thác chế biến đá Thanh Xuân, tập trung vào lĩnh vực khai thác mỏ và sản xuất đá tự nhiên cẩm thạch và các sản phẩm liên quan.