Các loại hạt nhựa kĩ thuật khác

Mega Plast Jsc., cung cấp các sản phẩm Masterbatch kỹ thuật chất lượng cao bao gồm PS Masterbatch, GPPS Masterbatch, Talc Masterbatch, v.v. Qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi có thể cung cấp Masterbatch tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn và giúp giảm chi phí sản xuất cho khách hàng.

Ask Price';
Translate »